Faktúry 2017

Odberateľ:    Obec Šoltýska

IČO:                00316440

Rok: 2017

Popis plnenia: Prijaté faktúry

cena: 1901,59 €

 

Fakt. 2017

Faktúry 2016

Odberateľ:    Obec Šoltýska

IČO:                00316440

Rok: 2016

Popis plnenia: Prijaté faktúry

cena: 1125,44 €

 

Faktúry 2016

Faktúry 2015

Faktúry 2014

Odberateľ:    Obec Šoltýska

IČO:                00316440

Rok: 2014

Popis plnenia: Prijaté faktúry

cena: 863,07 €

 

Faktúry 2014

 

Faktúry 2013

Odberateľ:    Obec Šoltýska

IČO:                00316440

Rok: 2013

Popis plnenia: Prijaté faktúry

cena: 1391,39 €

 

Faktúry 2013