Spomienka na zimu 2012-2013

Zima 2012-13 na Šoltýske

Áno, ľudia, nesmejte sa, ani neplačte, pretože táto fotografia je len jedna zo zimy 2012-2013!

Nepredvídané náklady na vyhŕňanie snehu poriadne naštrbili rozpočet. Nevieme si predstaviť, keby nám štátnu cestu vyorával vlastník, Regionálna správa ciest Lučenec, čo by nám zobralo tretinu rozpočtu. Starostlivosť starostu obce v zimnom období bola výborná, čo občania ocenili.

V minulých rokoch vyhŕňanie snehu riešila starostka obce cestou Združeného poľnohospodárskeho družstva v Poltári, čo spôsobovalo pozdejšie vyhŕňanie a platby na faktúry, ktoré neboli vôbec vyplatené!!! Za 5 rokov vyhŕňania snehu musel súčasný starosta vyplatiť ďalšie pozdĺžnosti tento rok!

Je príliš ťažké splácať nesmierne dlhy obce zavinenej bývalou starostkou obce, bývalého vedenia a zároveň budovať a rekonštruovať obec, ako aj plniť si všetky povinnosti voči občanom a štátu.

Milí priatelia!

Čo najsrdečnejšie Vás vítam na webstránke našej malej, ale krásnej obce!
Naše okolie sa vyrovná len scenérii Švajčiarska či iných krásnych miest Európy. Ľudia tu ťažko pracovali po celý svoj život v blízkych podnikoch ale hlavne na poliach či s hospodárskymi zvieratami. Občania si ma zvolili v mimoriadnych voľbách 31.3.2012 a získal som až 80% hlasov, čo si nesmierne vážim! Zaväzuje ma to k poctivej práci, aby som nesklamal dôveru občanov. Bývalé vedenie obce nám zanechalo mimoriadne veľké dlhy, ktoré siahali až k siedmim exekúciám, nesplácaným úverom a pozdĺžnostiam v ďalších inštitúciách. Rýchlym konaním sme svoju obec vytiahli z „bahna“, avšak dlhy musíme platiť ešte niekoľko rokov. Nové vedenie obce začalo nekompromisne jednať vo všetkých oblastiach. Mojou srdcovou záležitosťou okrem akútnych problémov je zbaviť obec dlhov, zrekonštruovať kultúrny dom, na ktorý nám Vláda SR schválila 10000 euro a predovšetkým sa postarať sa o seniorov, ktorí si starostlivosť zaslúžia! Život v obci sme rozprúdili vďaka úžasným ľuďom, ktorých mi Pán dal do cesty:  poslancov, občanov, priateľov, ktorí s radosťou pomáhajú morálne aj finančne. Všetkých ľudí dobrej vôle, milovníkov prírody, turistiky, agroturistiky a lyžiarov pozývame do našej nádhernej obce! Všetkým ďakujem a prajem zdravia!

Mgr. Marian Habovčík, starosta obce Šoltýska