Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Šoltýska

Pozvánka

2017 Šoltýska hlasovací lístok poslanci orginál

2017 Šoltýska hlasovací lístok poslanci orginál

NARIADENIE Starostu č.2/2017

nariadenie č. 2

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

WOSO14_V13

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

 

starosta@soltyska.sk

Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

                          Termín volieb:

14.10.2017

       Termín podania kandidátnych listín:                   

20.08.20017   (nedeľa do 24.00 hod)

Počet volebných obvodov v obci:  1 volebný obvod

Počet volených poslancov :  3 poslanci

 

Zapisovateľ: Paula Šatarová

Miesto a čas preberania kandidátnych listín:

Počas pracovnej doby:  Obecný úrad Šoltýska

Tel: 047/ 429 57 23

Mimo pracovnej doby:    Ďubákovo 20

Tel: 047/429 57 33

Oznámenie voľby 2016

oznámenie

Prezidentské voľby – 2. kolo

Dňa 29. marca 2014 sa na celom Slovensku konalo 2. kolo prezidentskýchOLYMPUS DIGITAL CAMERA

volieb.

Na základe výsledkov z 1. kola voliči rozhodovali  medzi Róbertom Ficom

a Andrejom Kiskom.

Celková účasť na voľbách bola 2 200 906 hlasov čo bolo 50,5 % z celkového počtu oprávnených voličov.

Zvíťazil  Andrej Kiska, ktory získal 1 307 065 hlasov čo predstavuje 59,38%.  Robert Fico získal 893 841 hlasov čo predstavovalo 40,61%.

Výsledky volieb z Šoltýsky a Ďubákova sú v nasledujúcej tabuľke:

Meno kandidáta

Šoltýska

Ďubákovo

Slovenská republika

Andrej Kiska

Hlasov

54

23

1 307 065

%

70,13

29,87

59,38

Róbert Fico

Hlasov

25

27

893 841

%

48,08

51,92

40,61

Voľby do VUC

Ako volili na Šoltýske

Vo voľbách predsedu a poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 9.  novembra 2013 bolo v zozname voličov zapísaných 117 oprávnených osôb. Volieb sa zúčastnilo 40 občanov.

Pre voľby predsedu bolo odovzdaných 39 platných hlasovacích lístkov. Vo voľbe predsedu VUC vyberali voliči z 11 kandidátov. Najviac 26 hlasovacích lístkov (66,7%) odovzdali voliči pre Ing. Vladimíra Maňku zo strany SMER – sociálna demokracia. Na druhé miesto voliči posunuli Ing. Mariána Kotlebu s 6 odovzdanými hlasmi (15,4%) z Ľudovej strany Naše Slovensko.

Pre voľby do zastupiteľstva bolo odovzdaných 40 platných lístkov. Vo voľbách do zastupiteľstva vyberali voliči 2 poslancov z 13 kandidátov. Najviac hlasov (32) prisúdili voliči Ing. Jánovi Chromekovi, starostovi z Kokavy nad Rim. Druhá v poradí s 20 hlasmi skončila MUDr. Andrea Baníková.

Poďakovanie starostu darcom

Vážení občania, rodáci, chatári!

S radosťou a potešením Vám dávam „na známosť“ že napriek všetkým finančným ťažkostiam máme medzi sebou aj ľudí, kamarátov a priateľov, ktorí vzniknutú situáciu v obci chápu a obci nesmierne pomáhajú morálne aj finančne. Darované sumy sú uvedené od 5.4.2012, môjho nástupu na výkon funkcie starostu obce. Týmto sa im chcem z celého srdca poďakovať!

Poukázané hotovosti:

Ing. Vladimír Vladár                                        2000 eur

PaedDr. Ratislav Anderle                                100 eur

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli Csc                 100 eur

PaedDr. Jana Benková – Marcelliniová       50 eur

Ján Laššák                                                          100 eur

Oľga Jánošíková                                                 100 eur

Emília Bahledová                                               10 eur

 

Pomoc obci pri rekonštrukčných prácach na kultúrnom dome, výstavbe detského ihriska starostlivosť o dôchodcov a pod.:

František Pisoň

Marián Janiš

Ján Lukaššák

Radoslav Lukaššák

Jolana Kretová

Slavomír Červenák

Martin Kret

Anna a Milan Kvakovci

Ing. Patrik Ďuriančík

 

Pomoc obci inými prostriedkami:

KEO – komplexná evidencia obcí – účtovníctvo p. Emília Kálmanová

EKOPORA – Ing. Jana Vígľašská – audítorská firma

Ľubomír Nôta

 

Mgr. Marián Habovčík

starosta