Dohoda o pracovnej činnosti

Kliknutím na obrázok môžete zväčšiť text Dohody o pracovnej činnosti na poskytovanie právnej pomoci.  dohoda o pracovnej činnosti-1

Kontaktné osoby

Predseda UPS Zdenko Brijak : 0905 882 396

Tajomník UPS Ing. Juraj Laššák: 0907 880 635

E-mail: juraj.lassak@slovanet.sk

Výsledky komunálnych volieb v obci Šoltýska

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 v obci Šoltýska

Počet zapísaných voličov:                                                        111

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                               87

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:                                87

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu:       80

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov:  78

 

Voľby na starostu obce

Habovčík Marián                             42 hlasov             52,50 %                                Smer-SD

Brijáková Miriam                             38 hlasov             47,50 %                                Právo a spravodlivosť

Hedvigy Pavel                                  0                             0                             KDH

 

Voľby za poslancov do obecného zastupiteľstva

Pisoň František                                42 hlasov                                            KDH

Havranová Viera                             40 hlasov                                            Smer-SD

Škorňová Eva                                    40 hlasov                                            Smer-SD

 

volby025 volby026 volby027 volby028 volby029 volby030

Ďakujem všetkým voličom za účasť na voľbách a zároveň blahoželám svojej protikandidátke Miriam Brijakovej k výsledku volieb.

 

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb konaných dňa 15. novembra 2014 v obciach z okolia Šoltýsky

 

Obec                                     Účasť v %            Meno zvoleného starostu          Politický subjekt         .

Ďubákovo                           74,35                     Škrabák Miroslav                            Právo a spravodlivosť

Hradište                              75,92                     Lašák Pavol                                        Nezávislý kandidát

Kokava nad Rim.              59,83                     Chromek Ján                                    Smer-SD

Krná                                      46,93                     Hricová Drahomíra                         Smer-SD

Látky                                    66,81                     Bahleda Ľubomír                             Smer-SD

Málinec                               60,42                     Čepko Igor                                         Smer-SD, SNS

Šoltýska                              78,37                     Habovčík Marián                             Smer-SD

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie

Dňa 15. novembra 2014 sa v Slovenskej republike konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00 hod. čo je zmena oproti minulosti keď sa voľby konali do 22:00 hod.  Pri príchode do volebnej miestnosti občan preukáže svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Následne dostane od členov volebnej komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce môže spomedzi kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vybrať jedného kandidáta zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje toľko kandidátov koľko je dovolené zakrúžkovať. Počet je uvedený na hlasovacom lístku. Obidva hlasovacie lístky vloží do obálky a obálku vloži do volebnej schránky

Oznámenie

Vážení občania od dnes od 7:00 funguje non-stop linka tel. 047 / 429 57 23 pre občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti ale majú záujem voliť v sobotu 15.11.2014. K nahláseným občanom prídu členovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou.

Prvé stretnutie šoltýskych rodákov

V sobotu 13. septembra sa v našej obci konalo prvé stretnutie rodákov. Počasie dalo organizátorom poriadne zabrať. V noci z piatka na sobotu intenzívne pršalo a všetko čo organizátori v piatok pripravili museli v sobotu ráno premiestniť a prestavať, ak nechceli, aby sa účinkujúci umelci brodili vo vode a blate až po členky.  Napriek nie príliš vydarenému počasiu sa stretnutia zúčastnilo relatívne dosť rodákov z okolia i miest vzdialenejších. Asi z najviac vzdialenej lokality prišli potomkovia rodiny  Nemcovej, ktorí v minulosti bývali na nižnom konci obce, ale neskôr sa presťahovali do Dobroče a odtiaľ do Hvířova v ČR. Počas kultúrneho programu síce nesvietilo slnko, ale dážď nepršal.  Dážď začal až ku koncu programu a preto sa účinkujúci aj diváci presťahovali do auly bývalej základnej školy, kde program pokračoval vystúpením Ľudovej hudby z Detvianskej Huty. Súčasťou stretnutia rodákov bolo aj uvedenie do predaja knihy o histórii Šoltýsky, ktorú pri tejto príležitosti vydal Obecný úrad. Atmosféru stretnutia Vám približujeme na fotografiách Moniky Lukašákovej v nasledujúcej fotogalérii.Zápisy a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Zapisnica 01-2013

4.Uznesenie

Pozv, uznesenie

ZáPISNICA A UZNESENIE

Prezidentské voľby – 2. kolo

Dňa 29. marca 2014 sa na celom Slovensku konalo 2. kolo prezidentskýchOLYMPUS DIGITAL CAMERA

volieb.

Na základe výsledkov z 1. kola voliči rozhodovali  medzi Róbertom Ficom

a Andrejom Kiskom.

Celková účasť na voľbách bola 2 200 906 hlasov čo bolo 50,5 % z celkového počtu oprávnených voličov.

Zvíťazil  Andrej Kiska, ktory získal 1 307 065 hlasov čo predstavuje 59,38%.  Robert Fico získal 893 841 hlasov čo predstavovalo 40,61%.

Výsledky volieb z Šoltýsky a Ďubákova sú v nasledujúcej tabuľke:

Meno kandidáta

Šoltýska

Ďubákovo

Slovenská republika

Andrej Kiska

Hlasov

54

23

1 307 065

%

70,13

29,87

59,38

Róbert Fico

Hlasov

25

27

893 841

%

48,08

51,92

40,61

Týždenný pobyt v detskom letnom tábore

Obecný úrad Šoltýska ponúka rodinám možnosť umiestniť svoje dieťa do prázdninového letného tábora v Dolnej Strehovej. Podrobnosti o organizácii podujatia si môžete stiahnuť v nasledovnom PDF súbore:

DLT oznam

Prihláška do detského letného tábora je na stiahnutie v PDF súbore:

DLT

Pozvánka na Májovú vatru

Pozvánka

na

 

„ MÁJOVÚ  VATRU ”

 

Dňa:                        Piatok  9.5. 2014

Čas:                         19:00 hod.

Miesto:                  Futbalové ihrisko

Program:              

Vystúpenie heligonkárov folklórneho súboru

Zábavno-súťažné hry pre deti

Reprodukovaná hudba

Občerstvenie:       Vrchársky kotlíkový guľáš, čapované pivo

Sponzori:                 Miro, Zdeno, Ivo, Rasťo, Vlado

 

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Obecné zastúpiteľstvo