admin

Významné výročia šoltýskej farnosti

Na rok 2014 pripadnú v šoltýskej farnosti 3. okrúhle a významné jubilea. Prvé z nich pripadá na september, keď uplynie  180 rokov od vysvätenia šoltýskeho rímsko katolíckeho kostola. Stalo sa tak dňa 27. júna 1834. O postavenie kostola sa zaslúžil v poradí tretí farár šoltýskej farnosti Ján Šajtovič. V čase jeho vysviacky však už bol farárom Michal Molnár. Za patrocínium kostola si …

Významné výročia šoltýskej farnosti Čítajte viac »

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2014

Program:  Obecného zastupiteľstva v Šoltýske, dňa 28.03.2014 o 17 hod. v Kultúrnom dome: Otvorenie Schválenie zahrnutia obce do územia pôsobnosti MAS Schválenie Smernice o používaní pečiatok Schválenie trhového poriadku v obci Schválenie zmeny VZN o odpadových vodách v obci Schválenie mzdy starostu obce Správa hlavného kontrolóra obce o finančnom hospodárení za rok 2014 Riešenie problémov túlavých psov v obci Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru …

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 28. marca 2014 Čítajte viac »

Súťaž v mariáši

                           P O Z V Á N K A OBEC ŠOLTÝSKA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA SÚŤAŽ                   V MARIÁŠI Ktorá  sa  uskutoční v  KULTÚRNOM DOME V ŠOLTÝSKE 22. februára 2014 OD 09,00 HOD. K dispozícii je bufet s občerstvením, po turnaji vystúpenie heligonkárov. INFO  u p. …

Súťaž v mariáši Čítajte viac »

Poďakovanie starostu darcom

Vážení občania, rodáci, chatári! S radosťou a potešením Vám dávam „na známosť“ že napriek všetkým finančným ťažkostiam máme medzi sebou aj ľudí, kamarátov a priateľov, ktorí vzniknutú situáciu v obci chápu a obci nesmierne pomáhajú morálne aj finančne. Darované sumy sú uvedené od 5.4.2012, môjho nástupu na výkon funkcie starostu obce. Týmto sa im chcem z celého srdca poďakovať! Poukázané hotovosti: …

Poďakovanie starostu darcom Čítajte viac »

Pozvánka na zasadnutie OZ

Obec Šoltýska pozýva všetkých občanov, rodákov, chatárov a návštevníkov našej obce na    3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.9.2013 o 15 hod. v budove Kultúrneho domu.   Navrhovaný program zasadnutia:   Schválenie dodatku k VZN  o čase predaja potravín a pohostinstva Schválenie členov požiarneho družstva a ich nácvikov v roku 2013 Informácia o žiadaných projektoch: terénna sociálna práca, výstavba obce Stav …

Pozvánka na zasadnutie OZ Čítajte viac »

Sviatok Povýšenie sv. Kríža

Plán kultúrnych a spoločenských akcií pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža v obci Šoltýska Sobota 14. september: 10:00 otvorenie a privítanie hostí, otvorenie stánkov 11:30 Slávnostná Svätá omša v miestnom kostole 15:00 Vstúpenie Folklórneho súboru VEPOR z Klenovca so slávnostným odovzdaním ocenení občanom obce – jubilantom 20:00 Spoločenská zábava v Kultúrnom dome Nedeľa 15. septembra: …

Sviatok Povýšenie sv. Kríža Čítajte viac »

Naši jubilanti v roku 2013

  V roku 2013 sa dožívajú okrúhleho životného jubileá niekoľkí naši občania. Aj do ďalších rokov  im prajeme mnoho zdravia, lásky, Božieho požehnania a veľa úspechov v kruhu svojich najbližších. Ocenenie, pamätný list a logo obce obdržia jubilanti pri oslavách mesiaca úcty k starším v októbri tohto roku.   „65“ rokov sa dožívajú: Anna Briáková Adam Jaco   „70“ rokov sa …

Naši jubilanti v roku 2013 Čítajte viac »

Letný tábor pre deti

Obecný úrad Šoltýska,    985 07 Šoltýska č. 48, e-mail: starosta@soltyska.sk, web: www.soltyska.sk,   telefón: 047/4295723, 0915569811   V Šoltýske, 07.08.2013                               DETSKÝ LETNÝ TÁBOR   Termín konania: 20.-22.8.2013 Miesto konania: Farský úrad Dolná Strehová, Charitatívny dom Poplatok na dieťa: 30 eur / ubytovanie, strava, vstup na kupalisko, kresliace a iné potreby / Info: OÚ Šoltýska Strava: 6x …

Letný tábor pre deti Čítajte viac »

Členovia Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska

Členmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS Šoltýska) sú vlastníci podielov spoločných pozemkov nachádzajúcich sa v evidencii katastra nehnuteľnosti Katastrálneho úradu v Poltári v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou na liste vlastníctva č. 2473 a v katastrálnom území Šoltýska na liste vlastníctva č. 251.  Uvedené listy vlastníctva si môžu záujemcovia pozrieť na tejto stránke v kategórii Dokumenty na stiahnutie alebo na internetovej …

Členovia Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska Čítajte viac »