Pozývame Vás

Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska. Program: Prezentácia 12:30 – 13:00 hod. Otvorenie Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady) Diskusia …

Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS Čítajte viac »

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019 Počet volebných obvodov a okrskov v obci Šoltýska:                                             1 Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva:                …

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019 Čítajte viac »

Október mesiac úcty k starším

27.10.2015 o 15.00 hod sa konalo v kultúrnom dome v Šoltýske spoločenské posedenie našich seniorov, pri tejto príležitosti boli odovzdané ocenenia obce jubilantom aj za minulý rok. Občania si posedeli pri dobrom guľáši, vínku a dobrých koláčoch.   Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie, a seniorom prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania …

Október mesiac úcty k starším Čítajte viac »