Úradná tabuľa

Najstarší občan Šoltýsky

Naša najstaršia občianka pani Rozália Palečeková sa v zdraví dožila 2. 5. 2013 krásnych 99 rokov. Narodila sa v roku 1914, prežila ťažký vrchársky život. Vychovala 9 zdravých, pracujúcich a slušných ľudí, ktorí jej nesmierne pomáhajú v dnešnej ťažkej dobe. So vzornou starostlivosťou sa o našu najstaršiu občianku starajú jej milujúci synovia Július a Jaroslav. …

Najstarší občan Šoltýsky Čítajte viac »

Naši jubilanti v roku 2013

  V roku 2013 sa dožívajú okrúhleho životného jubileá niekoľkí naši občania. Aj do ďalších rokov  im prajeme mnoho zdravia, lásky, Božieho požehnania a veľa úspechov v kruhu svojich najbližších. Ocenenie, pamätný list a logo obce obdržia jubilanti pri oslavách mesiaca úcty k starším v októbri tohto roku.   „65“ rokov sa dožívajú: Anna Briáková Adam Jaco   „70“ rokov sa …

Naši jubilanti v roku 2013 Čítajte viac »

Kompostovanie biologického odpadu

V ý z v a   Vážení obyvatelia obce Šoltýska, obraciam sa na Vás vo veci zabezpečovania kompostovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu /ďalej len „BRKO“/ v podmienkach domácnosti obyvateľov našej obce,  na domácom kompostovisku. Uvedená úloha pre obce vyplýva zo zákona č. 343/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Z uvedenej novely …

Kompostovanie biologického odpadu Čítajte viac »

Hospodárenie obce

Obec dostalo bývalé vedenie do vážnych finančných problémov, ktoré sú v riešení ekonomickej kriminálnej polície od roku 2011. Nové vedenie obce začalo hospodárenie od zvolenia starostu 31.3.2012 a jeho ustanovením od 5.4.2012. Tieto informácie budú zverejnené po vyúčtovaní po druhom kvartály, t.j. v júli 2012! V súčasnosti sú vyplatené všetky pozdĺžnosti obce v štátnych inštitúciách …

Hospodárenie obce Čítajte viac »

Súčastnosť obce

Šoltýska – Súčasnosť obce Demografia Počet obyvateľov k 13.05.2012 spolu 133 Infraštruktúra Občianska a technická vybavenosť: Predajňa potravinárskeho tovaru Pošta Rímskokatolícka farnosť Knižnica Verejný vodovod Separácia odpadu Dom smútku Sociálne služby dôchodcom – donáška obedov Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika   Prebiehajúca rekonštrukcia Kultúrneho domu. Dňa 6. 6.2012 Vláda SR na …

Súčastnosť obce Čítajte viac »