Oznam pre členov UPS Šoltýska

Dňa 30. júna 2013 sa uskutoční v kultúrnom dome v Šoltýske zhromaždenie členov urbárneho pozemkového spoločenstva.  Nahliadnuť na program zhromaždenia môžete kliknutím na (Pozvánka na VZ 2013) v článku s názvom Zhromaždenie UPS 2013 v menu: Urbárne  pozemkové spoločenstvo. Nájdete tam aj formulár, ktorým  môžete splnomocniť iného člena spoločenstva ak sa zhromaždenia nechcete osobne zúčastniť  (Formulár splnomocnenia).

Výbor UPS Šoltýska