Podiely na predaj

Informácie o podieloch, ktoré členovia Urbarného pozemkového spoločenstva Šoltýska ponúkajú na odpredaj sú uložené v nižšie uvedených pdf súboroch na stiahnutie:

Podiely po Emílií Lamrichovej rod. Komorovej: Ponuka 1

Odpredaj podielov v UPS Ján Sihelský Kalinovo: Ponuka 2

Odpredaj podielov v UPS PhDr. Tibor Knechta Kokošovce, Sigord 434: Ponuka 3