starosta

Rozlúčka s kňazom

ODCHOD  KŇAZA  DO  INEJ  FARNOSTI   Mgr. Zbigniew Stanislaw Sláwek, farský administrátor v Šoltýske Rozlúčka s  kňazom do inej farnosti Príhovor :           Vážený pán duchovný otec, dovoľte mi, aby som  sa v mene farníkov poďakovala za vašu šesťročnú  prácu v našej farnosti.           Vaše kňazské povolanie je krásne, ale i veľmi ťažké. Pán Ježiš vie, …

Rozlúčka s kňazom Čítajte viac »

Oddychová zóna

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pomocou, ktorej sme mohli vybudovať oddychovú zónu  a tým spríjemniť turistom ako aj našim občanom pekné chvíle v obci. OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA …

Oddychová zóna Čítajte viac »

VZN o psoch VZN o odpadoch – dodatok č 1 – júl 2017 Smernica o verejnom obstarávaní 2017 Šoltýska Vnútorný predpis – zásady na vybavovanie sťažností 2017 – aktualizácia VZN o psoch