Schválený rozpočet obce Šoltýska na rok 2020

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Šoltýska

Pozvánka –    Zverejnené  11.12.2019

Zápisnica – 15.12.2019

Uznesenie – 15.12.2019

Návrh – rozpočet obce Šoltýska na roky 2020, 2021, 2022

Návrh rozpočtu obce Šoltýska na rok 2020, 2021, 2022

1 Obecné zastupiteľstvo 2019

Pozvánka

UZNESENIE 11.10.2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

  1. Počet volebných obvodov a okrskov v obci Šoltýska:                                             1
  2. Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva:                                        2
  3. Počet obyvateľov obce k 15.05.2019:                                                                      94

 

Dokument

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Šoltýska za rok 2018 (v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Šoltýska za rok 2018

Obec Šoltýska  má  za rok 2018  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov :

33,04 %.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii.

 

Emailová adresa

 

Rozlúčka s kňazom

ODCHOD  KŇAZA  DO  INEJ  FARNOSTI

 

Mgr. Zbigniew Stanislaw Sláwek, farský administrátor v Šoltýske

Rozlúčka s  kňazom do inej farnosti

Príhovor :

          Vážený pán duchovný otec, dovoľte mi, aby som  sa v mene farníkov poďakovala za vašu šesťročnú  prácu v našej farnosti.

          Vaše kňazské povolanie je krásne, ale i veľmi ťažké. Pán Ježiš vie, prečo práve Vás k tejto službe povolal. Lebo stavať a obnovovať božie chrámy je pekné a potrebné.

 

V prípade, že ak sú  peniaze je to jednoduché, dokáže to urobiť hocijaká stavebná firma. Žiaľ naša farnosť nemala finančné prostriedky na obnovenie nášho kostola. Napriek všetkému z toho mála, čo sme mali ste dokázali urobiť veľa. Vy ako kňaz ste sa sám podieľali na všetkých prácach v kostole, či už natieraní, maľovaní, či pri práciach okolo kostola.

 

    Každý turista, ktorý prejde okolo kostola, pozastaví sa pri jaskynke Panej Márii,  pozastaví sa aj pri zastaveniach krížových ciest a pekne upraveného okolia. Boli sme hrdí a ostaneme naďalej hrdí, keď nás návštevnici kostola pochvália : ,, ako to máme pekne upravené ,, … Poďakovanie patrí len Vám, Vám pán duchovný otec.

 

     Patrilo by sa veľa vymenovať Vami urobené a zveľadené miesta, či priestory i v obci Ďubákovo. Každý, kto bol na Ďubákove, nemohol prehliadnuť upravené okolie okolo kaplnky, taktiež obnovená – zrenovovaná kaplnka, vidieť veľkú prácu vykonanú Vami duchovný otec. Farníci z Ďubákova sú na zrenovovanú kaplnku, ako i s úpravou okolia kaplnky veľmi hrdí, čo Vám za všetko Veľké Pánboh zaplať.

 

Zanechali ste po sebe dielo, ktoré mi veriaci v tejto chvíli nevieme ani doceniť.

     Pravidelne ste navštevovali a spovedali chorých vo Vašej farnosti, za ktoré Vám ďakujeme.

 

   Za všetko Vám  duchovný otec vyprosujeme u  Panny Márii, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste a zverujeme  Vás pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

Vaši veriaci zo Šoltýsky a okolia.

              

          

         

Dňa 09.12.2018

 

Oddychová zóna

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pomocou, ktorej sme mohli vybudovať oddychovú zónu  a tým spríjemniť turistom ako aj našim občanom pekné chvíle v obci.

Komunálne voľby 2018

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018.

 

Uznesenie z 2.zasadnutia

UZNESENIE (1)

 

Vzory kandidátnych listín

Vzory kandidátnych listín – komunálne voľby 2018

 

Zverejnenie okrsku a zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie okrsku,počet…