Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

  1. Počet volebných obvodov a okrskov v obci Šoltýska:                                             1
  2. Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva:                                        2
  3. Počet obyvateľov obce k 15.05.2019:                                                                      94

 

Dokument

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Šoltýska za rok 2018 (v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Šoltýska za rok 2018

Obec Šoltýska  má  za rok 2018  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov :

33,04 %.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii.

 

Emailová adresa

 

Rozlúčka s kňazom

ODCHOD  KŇAZA  DO  INEJ  FARNOSTI

 

Mgr. Zbigniew Stanislaw Sláwek, farský administrátor v Šoltýske

Rozlúčka s  kňazom do inej farnosti

Príhovor :

          Vážený pán duchovný otec, dovoľte mi, aby som  sa v mene farníkov poďakovala za vašu šesťročnú  prácu v našej farnosti.

          Vaše kňazské povolanie je krásne, ale i veľmi ťažké. Pán Ježiš vie, prečo práve Vás k tejto službe povolal. Lebo stavať a obnovovať božie chrámy je pekné a potrebné.

 

V prípade, že ak sú  peniaze je to jednoduché, dokáže to urobiť hocijaká stavebná firma. Žiaľ naša farnosť nemala finančné prostriedky na obnovenie nášho kostola. Napriek všetkému z toho mála, čo sme mali ste dokázali urobiť veľa. Vy ako kňaz ste sa sám podieľali na všetkých prácach v kostole, či už natieraní, maľovaní, či pri práciach okolo kostola.

 

    Každý turista, ktorý prejde okolo kostola, pozastaví sa pri jaskynke Panej Márii,  pozastaví sa aj pri zastaveniach krížových ciest a pekne upraveného okolia. Boli sme hrdí a ostaneme naďalej hrdí, keď nás návštevnici kostola pochvália : ,, ako to máme pekne upravené ,, … Poďakovanie patrí len Vám, Vám pán duchovný otec.

 

     Patrilo by sa veľa vymenovať Vami urobené a zveľadené miesta, či priestory i v obci Ďubákovo. Každý, kto bol na Ďubákove, nemohol prehliadnuť upravené okolie okolo kaplnky, taktiež obnovená – zrenovovaná kaplnka, vidieť veľkú prácu vykonanú Vami duchovný otec. Farníci z Ďubákova sú na zrenovovanú kaplnku, ako i s úpravou okolia kaplnky veľmi hrdí, čo Vám za všetko Veľké Pánboh zaplať.

 

Zanechali ste po sebe dielo, ktoré mi veriaci v tejto chvíli nevieme ani doceniť.

     Pravidelne ste navštevovali a spovedali chorých vo Vašej farnosti, za ktoré Vám ďakujeme.

 

   Za všetko Vám  duchovný otec vyprosujeme u  Panny Márii, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste a zverujeme  Vás pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

 

Vaši veriaci zo Šoltýsky a okolia.

              

          

         

Dňa 09.12.2018

 

Oddychová zóna

Ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie pomocou, ktorej sme mohli vybudovať oddychovú zónu  a tým spríjemniť turistom ako aj našim občanom pekné chvíle v obci.

Komunálne voľby 2018

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018.

 

Uznesenie z 2.zasadnutia

UZNESENIE (1)

 

Vzory kandidátnych listín

Vzory kandidátnych listín – komunálne voľby 2018

 

Zverejnenie okrsku a zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie okrsku,počet…

 

 

Uznesenie z 2. OZ

001

VZN o dani z nehnuteľností 2018

VZN o dani z nehnuteľností 2018

Faktúry 2018

017018019020021022002003004005006007008009010011012013014015016img022 img021 img020 img019 img018 img016 img015 img014 img013 img011 img009

Obec Šoltýska vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce

prihlaška