1 Obecné zastupiteľstvo 2019

Pozvánka

UZNESENIE 11.10.2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

Zverejnenie údajov ku voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 21.septembra 2019

  1. Počet volebných obvodov a okrskov v obci Šoltýska:                                             1
  2. Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva:                                        2
  3. Počet obyvateľov obce k 15.05.2019:                                                                      94

 

Dokument

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Šoltýska za rok 2018 (v zmysle §4 odst. 6 zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov).

 

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov obce Šoltýska za rok 2018

Obec Šoltýska  má  za rok 2018  úroveň vytriedenia komunálnych odpadov :

33,04 %.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii.

 

Emailová adresa

 

Komunálne voľby 2018

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018.

 

Uznesenie z 2.zasadnutia

UZNESENIE (1)

 

Vzory kandidátnych listín

Vzory kandidátnych listín – komunálne voľby 2018

 

Zverejnenie okrsku a zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie okrsku,počet…

 

 

VZN o dani z nehnuteľností 2018

VZN o dani z nehnuteľností 2018

Obec Šoltýska vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce

prihlaška

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Šoltýska

Pozvánka

2017 Šoltýska hlasovací lístok poslanci orginál

2017 Šoltýska hlasovací lístok poslanci orginál

NARIADENIE Starostu č.2/2017

nariadenie č. 2