Autobusové Spoje

Autobusové spoje:

Šoltýska – Kokava nad Rimavicou.                                       Šoltýska rázcestie – Kokava nad Rimavicou

05.39  – cez prázdniny nepremáva                                                10.21

07.14 –  cez prázdniny  06.44                                                          15.56

11.29

15.47                                                                                                  Šoltýska rázcestie – Zvolen

16.09                                                                                                  12.04

             16.54

 

Kokava nad Rimavicou – Lučenec                                          Kokava nad Rimavicou – Hnúšťa

06.14                                                                                                   06.35

07.30                                                                                                   07.10

08.30                                                                                                   08.56

09.35                                                                                                   09.00

10.40                                                                                                   11.55

13.50                                                                                                   14.20

14.20                                                                                                   15.35

16.02

16.35