Blahoželanie jubilantom 2016

Helena Paššáková           80 rokov

Marta Brijaková                 80 rokov

Emília Sihelská                  80 rokov

Ján Pisoň                            80 rokov

Ján Sihelský                       75 rokov

Zuzana Hevešová             70 rokov

Anna Kulichová                 65 rokov

Jolana Kretová                   65 rokov

Vladimír Schlosser            60 rokov