Farnosť Šoltýska

Na obrázku je zobrazený interiér šoltýskeho rím. kat. kostola.   Farnosť Šoltýska vznikla v decembri 1809. Prvým duchovným bol Gašpar Hlinický, ktorý prišiel z farnosti v Tisovci. Patrocínium kostola Povýšenie sv. Kríža, si občania zvolili pri posviacke novostavby kostola 27. júna 1834. Slávnostná sv. omša k patrocíniu kostola sa koná obvykle v septembrovú nedeľu pred sviatkom Povýšenia sv. …

Farnosť Šoltýska Čítajte viac »