Generálna rekonštrukcia interiéru farskej budovy

Že interiér fary vyžaduje generálnu opravu sa medzi šoltýskymi cirkevníkmi hovorilo už dávno. Ani prípadná zbierka nedávala vyhliadku, že z milodarov veriacich sa získa na opravu dostatok prostriedkov, keďže šoltýska farnosť patri medzi najchudobnejšie v regióne a obyvateľstvo tvoria prevažne dôchodcovia.

Pre nedostatok finančných prostriedkov sa na opravu neodhodlal žiaden z predchádzajúcich duchovných. Predposledný duchovný sa do fary ani nenasťahoval a radšej na vykonávanie bohoslužieb dochádzal. Nakoniec požiadal o preloženie. 

Situácia sa zmenila až tohto roku keď bol do farnosti od 1. marca 2020 menovaný ThLic. František Miháľ, major vo výslužbe. Prišiel z vojenskej farnosti Panny Márie Loretánskej v Sliači, kde pôsobil ako starší kaplán na Leteckej základni Sliač. 

Pri oprave  interiéru mu pomohli priatelia, známi a súrodenci a vynaložil aj svoje úspory. Celková generálna oprava stála viac ako 50,- tis. Eur. Milodarmi prispeli aj šoltýski veriaci ( 1765,- Eur) a veriaci z filialky Ďubákovo (1000,- Eur). Interiér fary tak spĺňa kritéria pre bývanie zodpovedajúce 21. storočiu. 

Stav po generálnej rekonštrukcii ukazujú fotografie.