Oslavy Dňa Matiek

Oslavy Dňa Matiek v obci prebehli 20.05.2012 o 15.00 hod. Oslavy otvorila poslankyňa, predsedkyňa sociálnej a zdravotnej komisie. V úvode sa predstavili deti zo Šoltýsky a Ďubákova s malým divadelným predstavením, ktoré pripravil tunajší pán farár Mgr. Gabriel Deusche o zjavení Panny Márie deťom vo Fatime, čo naplnilo poslanie Matiek. Následne vystúpil starosta obce s príhovorom, kde vyzdvihol záujem občanov o kultúrno-spoločenský život v obci, srdečne poblahoželal všetkým matkám a ženám a so srdca zaželal dvom oslávenkyniam pani Rozálii Slamčíkovej k jej 90 narodeninám a pani Márii Reichelovej k jej 70 narodeninám. Vyzdvihol umelecké hodnoty vystupujúcich detičiek Betky a Katky Blahútových z Ďubákova, Maťa Bamburu ako jediného umelca na “Ďubáku”, básničkára Mareka Veľocha a jeho sestričku Lucku. Predsedkyňa sociálnej komisie s pánom farárom odovzdala malé darčeky.  Prípitok, heligonkárske predstavenie Ľuba Laššáka s tanečným zakončením našich maminiek s pánom farárom vyvrcholilo ku krásnej oslave dňa matiek.

[nggallery id=1]