Oznam k predaju podielov UPS Šoltýska

Výbor UPS Šoltýska uverejnil 5.1.2021 na úradnej tabuli umiestnenej oproti Poštovému úradu v obci usmernenie k postupu pri ponuke a predaji podielov UPS. Taktiež si súbor vo formate .pdf môžu zaujemcovia stiahnuť na tejto URL:

Oznam UPS