Plán kultúrno-spoločenských akcií v obci Šoltýska

 

Plán kultúrno-spoločenských akcií v obci Šoltýska v r. 2012:

Február: Fašiangové posedenie
Kapsársky ples
Marec: MDŽ – prijatie žien starostom obce a miestnym farárom
MDŽ – spoločenská zábava
Máj: Stavanie mája
Deň matiek – blahoželanie starostu obce a farára
Nohejbalový turnaj s májovou veselicou
Jún: Futbalový turnaj dôchodcov Šoltýska – Ďubákovo
Júl: Stolnotenisový turnaj
Obecná súťaž o najkrajšiu okrasnú záhradku
August: SNP – vatra pod Vysielačom
Október: Posvätenie kostola
Stretnutie rodákov obce
Mesiac úcty k starším
November: Tekvičkové slávnosti – Heloween
December: Silvestrovská kapustnica – rozlúčka občanov so starým rokom
Vianoce na Šoltýske – orgánový koncert

 

 

 

Kultúrnospoločenské akcie pre občanov.

Napriek splácaniu dlhov bývalého vedenia obce sa podarilo novému vedeniu obce usporiadať niekoľko úspešných podujatí:
– Deň matiek
– Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce
– Poskytli sme priestory pre Medzinárodné stretnutie ……..Slovtek
– Vatra pri príležitosti SNP
– Vystúpenie folklórneho súboru Vepor z Klenovca pri príležitosti Posvätenia chrámu v obci

Pripravované akcie:
– mesiac úcty k starším a blahoželanie jubilejným občanom Zväzom žien Rimava z Hnúšte: spev chorálov a vianočných piesní – podľa plánu dokončenia rekonštrukcie KD
– Vianočné koledy v chráme Božom v obci v podaní detského FS Vepor Klenovec
– Dedinská zabíjačka s ochutnávkou domácich špecialít a príprava silvestrovskej kapustnice
– Silvestrovské posedenie pri ľudovej hudbe FS Vepor Klenovec