Prezentácia knihy Zaniknuté školy

V nedeľu 13. septembra sa v kultúrnom dome v Šoltýske od 12:00 hod uskutočnila prezentácia knihy Zaniknuté školy. Knihu vydalo Občianske združenie Jasenina Šoltýska z príležitosti 80. výročia ukončenia výstavby a uvedenia do prevádzky novej školskej budovy Štátnej ľudovej školy Močiar dňa 8. septembra 1940. V knihe je opísaná história osídlenia lokality Močiar a dejiny tamojšej školy od jej založenia a po zánik.

Okrem školy v Močiari je v publikácii opísaná história škôl v Šoltýske, Ďubákove, Háji, Chladnej Studni, Závade, Hradištských vrchoch, Vlčove-Ipli, Dobrom Potoku, Myslinách, Liešnici, Diele, Poliankach, Mlákach, Petrovej, Zabykove, Čechánkach, Novom Svete, a Žihľave. Celkom 19 zaniknutých škôl z regiónu severozápadného Malohontu a severného Novohradu.

Kniha má formát A5, tvrdú väzbu A8, 336 strán, 53 tabuliek, 7 príloh a mnoho skupinových fotografii žiakov s triednymi učiteľmi. Súčasťou publikácie je aj lexikón v ktorom je viac ako 200 stručných životopisov s foto portrétmi učiteľov pôsobiacich na týchto školách. Súčasťou knihy je abecedný register učiteľov na 10 stranách s uvedením škôl na ktorých pôsobili a množstvo ďalších doteraz nikde nepublikovaných informácii. Po prezentácii nasledovala autogramiáda.

Výbor OZ JASENINA Šoltýska