Smútočný oznam

Dňa 28. augusta 2022 zomrela v Martine vo veku 85 rokov Júlia Martinkovičová rod. Ribaiová  bývala učiteľka pôsobiaca na Národnej škole v Šoltýske v rokoch 1957 až 1961. Prišla ako čerstva absolventka Pedagogickej školy v Lučenci. Riaditeľom školy bol Jozef Smola, ona nastúpila ako druhá učiteľka. Po odchode J. Smolu sa od 1. septembra 1959 stala riaditeľkou školy namiesto neho. V auguste 1961 sa odsťahovala do Martina. Vyrastala v rodine Stuchlikovej v Močiari. Informáciu poskytla p. Drahuša Búliková, rod. Laššáková.