Šoltýska má 225 rokov

Dnes 17. septembra 2021 je práve 225 rokov od spísania protokolu o osídlení Šoltýsky. Protokol bol spísaný 17. septembra 1796. Jeho kópia sa nachádza v Štátnom archíve v Banskej Bystrici vo fonde Malohont. Podľa protokolu bývalo už v čase súpisu v Šoltýske 40 rodín z Oravskej, Trenčianskej, Zvolenskej a Abovskej župy, ale i z moravského Hrozenkova. Prví prisťahovalci prišli na územie dnešnej Šoltýsky v rokoch 1795 – 1796. Rodiny, ktoré prišli   zo Zvolenskej župy boli pôvodne obyvatelia Detvianskej Huty (Miklosfalva). Tam prišli z Moravy, z okolia Brumova, v rokoch 1761 – 1762 pracovať do sklárne, ktorú tam dalo postaviť Vígľašské panstvo. Ich potomkovia žiju na Šoltýske dodnes (Borák, Franek, Paleček, Kret, …). Z Oravskej župy prišli rodiny Laššákova, Sihelská, Knechtova, Bartošova, Lacňakova, Tiralova, Komorova … Krátko po osídlení dostala dedina meno Antalfalva pretože patrila zemepánovi Antonovi Forgáčovi z Haliče pri Lučenci. V roku 1802 je už v Šoltýske zdokumentovaný mlyn a píla na vodný pohon poniže obce. Kolonisti sa živili drevorubačstvom a výrobou dreveného uhlia, ktoré dodávali do železiarne v Rimavskom Brezove. V roku 1828 bol spísaný ďalší súpis, v ktorom sa objavujú ďalšie nové rodiny (Adamčákova, Hlušiakova, Vajdíkova …) . Farnosť v Šoltýske vznikla v decembri 1809. Prvým farárom bol Gašpar Hlinický, ktorý prišiel z farnosti v Tisovci . Stavbu farskej budovy dokončili občania v roku 1820, výstavbu kostola ukončili v roku 1834, murovanú budovu školy v roku 1835. Učiť deti začal krátko po osídlení roľník menom Barč. Učil ich  čítať, písať a počítať. Kvalifikovaný učiteľ, Antonín Veiteršic, prišiel na Šoltýsku v roku 1813 z Oravského Veselého. V roku 1868 sa uskutočnilo prvé katastrálne meranie a súpis domov. V čase súpisu mala Šoltýska 74 domov.

V roku 1906 bola Šoltýska premenovaná na Újantalfalva. Kultúrny dom bol postavený v roku 1957. V roku 1964 bola na hornom konci obce postavená nová školská budova. Po zrušení školy v júni roku 1983 bol v budove umiestnený miestny národný výbor. V roku 1970 bola k obci Šoltýska pripojená osada Ľubienka, ktorá bola dovtedy administratívnou súčasťou obce Málinec. Ľubienka vznikla na začiatku 19. storočia a delila ju od Šoltýsky len cesta.