Suvenír – ako prezentácia mikroregiónu

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO nepatrí v rámci cestovného ruchu ku tým známejším, hoci má dostatok turistických lákadiel. V tomto kúte Smagnetkylovenska sú miesta, ktoré uvítajú návštevníci vyhľadávajúci pokojné prežitie dovolenky bez stresov. Jednou z možností, ako týchto klientov, návštevníkov prilákať a zanechať v nich spomienku, je využívanie kvalitných  prezentačných materiálov. Naším zámerom bolo zhotoviť magnetky, ktoré sú  vhodným prezentačným materiálom  všetkých členov mikroregiónu, čím prispejeme ku propagácii jednotlivých obcí (9), podnikateľov (3) a občianskeho združenia (1). Magnetka je obľúbenou drobnosťou – suvenírom, ktorý poteší a zanechá spomienku na región, obec, združenie, firmu alebo významnú udalosť. Magnetky sú zhotovené z plastového materiálu, rozmerov 80×55 mm a fotografiou, ktorá charakterizuje obec, podnikateľa resp. združenie. Cieľom projektu bolo zvýraznenie prírodných, historických a tradičných pozoruhodností, zvýšenie ekologického povedomia a zviditeľňovanie mikroregiónu smerom navonok a to prostredníctvom  magnetiek členov mikroregiónu. Aj týmto spôsobom sa  posilní schopnosť mikroregiónu marketingovo sa presadiť v oblasti pritiahnutia nových domácich i zahraničných záujemcov o cestovný ruch, prírodné krásy i ľudové tradície regiónu.  Realizáciou projektu sme doplnili naše propagačné a prezentačné materiály o magnetky, ktoré sú vhodným prezentačným materiálom  všetkých členov mikroregiónu, čím prispejeme ku propagácii jednotlivých obcí, podnikateľov a občianskeho združenia. Rozširujeme povedomie aj u obyvateľov blízkeho či  vzdialenejšieho okolia. Prezentačný materiál – magnetky  budú  slúžiť na podujatiach, výstavách, návštevách a  výmenných akciách, ktoré bude Mikroregión SINEC-KOKAVSKO a členovia mikroregiónu poriadať.

Aj touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu projektu.

Milada Kochanová  manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO