Výsledky prvého kola prezidentských volieb

V sobotu 23. marca 2024 sa v Slovenskej republike konalo prvé kolo prezidentských volieb. Celkovo kandidovalo na funkciu prezidenta 11 kandidátov:  JUDr. Andrej Danko, Mgr., PhD. Patrik Dubovský, Krissztian Forró, JUDr. Štefan Harabin, Ing. Ivan Korčok, Ing. Mgr. Marian Kotleba, Ing. Ján Kubíš, Mgr. Igor Matovič, Mgr. Milan Náhlik, Ing. Peter Pellergini, Mgr. Robert Švec.

V priebehu kampane odstúpili JUDr. Andrej Danko a Mgr. Róbert Švec.

V Šoltýske bolo v zozname voličov zapísaných 84 voličov. Volieb sa zúčastnilo 59 voličov. Počet odovzdaných platných hlasov 57. Platné hlasy boli odovzdané v prospech štyroch kandidátov ako sú uvedení v nasledujúcej tabuľke. Do druhého kola, ktoré sa bude konať 6. apríla 2024 postúpili Ing. Peter Pellegrini a Ing. Ivan Korčok.

Meno kandidáta

Počet hlasov
Ing. Peter Pellegríni 29
Ing. Ivan Korčok 14
JUDr. Štefan Harabín 13
Ing., Mgr. Marian Kotleba 1