Zádušná omša

Vdp Popovič IMG_9703B

 

 

    Dňa 20.11.2015 sa v šoltýskom kostole konala zádušná omša za zosnulého dp. farára    Štefana Popoviča, ktorú celebroval miestny duchovný Mgr. Z. S. Slawek. Š. Popovič  zomrel vo veku 89 rokov 15. novembra 2015 . Narodil sa  15.11.1926 v dedine Rumanová neďaleko Nitry. Vo funkcii šoltýskeho farára pôsobil 2x.  Prvý krát v rokoch 1972 až 1992 a druhý krát 1994 až 2002. Medzi tým pôsobil ako rektor  Spoločnosti božieho slova (SVD) vo Vidinej. Na Šoltýsku prišiel z farnosti v Brezničke kde  pôsobil v rokoch 1970 až 1972 ako kaplán. Pochovali ho 20.11.2015 v Nitre.