starosta

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska

Obecné zastupiteľstvo v Šoltýske vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šoltýske v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov. Termín na odovzdanie prihlášok do výberového konania do 1.4.2015 Termín výberového konania 15.4.2015   Prihášku je potrebné zaslať na adresu : Obecný úrad 98507 Šoltýska č.48 *NA OBÁLKU NAPÍSAŤ – …

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu HLAVNÉHO KONTROLÓRA obce Šoltýska Čítajte viac »

Návšteva seniorov

5. Marca navštívil starosta obce s niektorými občanmi našich seniorov v domove dôchodcov v Hriňovej. Zvítanie s našimi seniormi a to s pani Máriou Slovenčákovou s Máriou Laššakovou a Máriou Kántorovou bolo veľmi radostné, príjemné a vďačné. V peknom prostredí spoločenskéj miestnosti im starosta obce odovzdal darčeky a sladké pokušenie pri príležitosti MDŽ. Po potešujúcich …

Návšteva seniorov Čítajte viac »

Pripravujeme detský tábor LETO 2015

Obecný úrad Šoltýska, IČO 00316440, Primabanka 6049941001/5600 985 07 Šoltýska č. 48, starosta@soltyska.sk, www.soltyska.sk, 047/4295723, 0915569811         V Šoltýske, 09.2.2015                                  DETSKÝ LETNÝ TÁBOR       Organizátor: Obecný úrad Šoltýska                      Vedúci tábora: Mgr. Monika Lukašáková                      Zdravotník:             Katarína Červenáková   Termín konania: 05.-10.7.2015   Miesto konania: …

Pripravujeme detský tábor LETO 2015 Čítajte viac »

Detský Letný Tábor Dolná Strehová 2014

V nedeľu 13. júla sa deti zišli v detskom tábore v dolnej strehovej. Večer prebehli  zoznamovacie hry a súťaže . Urobili sme prehliadku dolnej strehovej , každé poobedie sa deti tešia s miestneho kúpaliska ktoré je známe na celom Slovensku.. Športové súťaže a zápolenie medzi deťmi je na každodennom poriadku. Deti majú ráno malú rozcvičku, po raňajkách je športoví program. …

Detský Letný Tábor Dolná Strehová 2014 Čítajte viac »