Obec Šoltýska vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce

prihlaška

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ Šoltýska

Pozvánka

VZN o psoch

VZN o odpadoch – dodatok č 1 – júl 2017

Smernica o verejnom obstarávaní 2017 Šoltýska

Vnútorný predpis – zásady na vybavovanie sťažností 2017 – aktualizácia VZN o psoch

2017 Šoltýska hlasovací lístok poslanci orginál

2017 Šoltýska hlasovací lístok poslanci orginál

NARIADENIE Starostu č.2/2017

nariadenie č. 2

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

WOSO14_V13

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

 

starosta@soltyska.sk

Nehnuteľnosti na predaj

 

Nehnuteľnosti na predaj. Kontakt

047/4295723 – Obecný úrad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OZRondon

clánok noviny

dok.k_fakt_(8) dok.k_fakt_(18)-1 DSC02313 DSCF8936_filtered Hnusta expozicia priemyslu2

Voľby 2017

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

                          Termín volieb:

14.10.2017

       Termín podania kandidátnych listín:                   

20.08.20017   (nedeľa do 24.00 hod)

Počet volebných obvodov v obci:  1 volebný obvod

Počet volených poslancov :  3 poslanci

 

Zapisovateľ: Paula Šatarová

Miesto a čas preberania kandidátnych listín:

Počas pracovnej doby:  Obecný úrad Šoltýska

Tel: 047/ 429 57 23

Mimo pracovnej doby:    Ďubákovo 20

Tel: 047/429 57 33