Návrh VZN 2016

dokument329 dokument330 dokument331 dokument332 dokument333 dokument334 dokument335 dokument336 dokument337

Zmluva o poskytnutí služieb, audite a dohľade nad výkonom auditu

dokument272 dokument271 dokument270 dokument269

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

dokument232

ZMLUVA č. 138/POD – ZD2 – 49/15

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou a o nariadení ústneho pojednávania

dokument190 dokument189 dokument188 dokument187

Priznanie pre FO a PO k miestnym daniam – platné od 1.1.2015

vzor.     Priloha_k_opatreniu_MF_021249_2014_725 (1)

Kontrolórka Obce

Hlavná Kontrolórka obce:     Dajana Čičmancová      —        dadinka777@azet.sk

dokument136

dokument137

Výzva

dokument125 dokument126 dokument127

DOHODA

dokument066

Dohoda MOS 16/2015

dokument009dokument010