Sponzorské dary

Ing. Vladimír Vladár, 1000 euro: 600 nákup technického vybavenia obce PaeDr. Rastislav Anderle 200 euro: 200 okrasná skalka v centre obce, detské ihrisko Mgr. Gabriel Deutscha 100 euro