Vybavenie prvého OP pri dovŕšení 15. roku

Potrebné doklady: – rodný list Vybavuje: ORPZ SR Poltár Poplatky: bez poplatku