Deň Mikroregiónu 2015

CIMG2509 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

DEŇ MIKROREGIÓNU 2015

Členovia Mikroregiónu SINEC – KOKAVSKO a občania z obcí mikroregiónu sa stretli piatok 5. júna 2015 na športovo – kultúrnom podujatí pod názvom „DEŇ MIKROREGIÓNU 2015“ . Tento rok sa podujatie konalo v obci Šoltýska. Od rána nám krásne svietilo slniečko a  účastníkom podujatia doprialo, aby sa dobre zohriali a zabavili pri športových disciplínach na priestranstve pri bývalej škole a obecnom úrade. Podujatie otvoril starosta obce Šoltýska,ktorý privítal účastníkov spolu s podpredsedom mikroregiónu. Manažérka mikroregiónu pripomenula, že sme už stretli po tretíkrát na podujatí pod názvom „DEŇ MIKROREGIÓNU“ . Každý rok sa toto podujatie koná v inej obci, ktorá patrí do záujmového združenia právnických a fyzických osôb, Mikroregión SINEC-KOKAVSKO. Športové disciplíny – skákanie vo vreci, pitie piva slamkou, hod šípkami do terča, beh cez prekážky, hod čižmou medzi nohy, zatĺkanie klinca do kláta ľavou rukou, fúkanie balónov a hod do koša loptou, pobavili súťažiacich , ale i tých, ktorí sa prišli pozrieť a povzbudiť jednotlivých súťažiacich. Víťazi jednotlivých športových disciplín boli odmenení zaujímavými cenami a suvenírmi mikroregiónu. Dobrovoľníci z obce Šoltýska navarili výbornú kapustnicu, ktorá všetkým chutila. Ženy zasa napiekli šišky s lekvárom, za čo im patrí poďakovanie. Počas celého podujatia znela reprodukovaná hudba – známe hity ľudovej a modernej hudby, ktoré sme si spolu zaspievali a výborne sa zabavili.

mk

 

 

 

 

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA