Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska.

Program:

  1. Prezentácia 12:30 – 13:00 hod.
  2. Otvorenie
  3. Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  4. Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia
  5. Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady)
  6. Diskusia
  7. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
  8. Ukončenie

 

         Ak sa nemôžete zhromaždenia zúčastniť osobne môžete splnomocniť niektorého z  členov Výboru, Dozornej rady, alebo ktoréhokoľvek člena spoločenstva, aby Vás na zhromaždení zastupoval v zmysle §14, ods. 3, zákona č. 110/2018 Z. z. Splnomocnenie prosíme zaslať na adresu UPS Šoltýska.

         Zároveň oznamujeme záujemcom o kandidatúru na funkciu vo výbore UPS alebo v dozornej rade UPS, aby svoj úmysel nahlásili najneskôr do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. tajomníkovi Ing. Jurajovi Laššákovi na t. č. 0907 880 635

Výbor UPS

 

Komunálne voľby 2018

 

Informácie ku komunálnym voľbám 2018.

 

Uznesenie z 2.zasadnutia

UZNESENIE (1)

 

Vzory kandidátnych listín

Vzory kandidátnych listín – komunálne voľby 2018

 

Zverejnenie okrsku a zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zverejnenie okrsku,počet…

 

 

Májová Vatra

img237

Dohoda o pracovnej činnosti

Kliknutím na obrázok môžete zväčšiť text Dohody o pracovnej činnosti na poskytovanie právnej pomoci.  dohoda o pracovnej činnosti-1

Čarovné Vianoce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

21.12.2016 sa občania zúčastnili na čarovných Vianociach v kultúrnom dome, kde nás svojou návštevou  poctil prednosta okresného úradu v Poltári pán Gavalec ml.

Prianie

vianocne-zelanie-obec-soltyska

Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dňa 27.10.2016 sa v kultúrnom dome v Šoltýske konalo posedenie našich občanov pri príležitosti mesiaca úcty k starším, kde boli okrem zábavy ocenení naši jubilanti. Svojou návštevou nás poctil súbor Čerenčianka. Do tanca zahrali aj naši spoluobčania Jankovia.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Mikro-región

cimg2770 cimg2782

 

clanok-propagacia

Audit 2015

obec-soltyska-vyrocna-2015

Domy na predaj

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V prípade záujmu volať na tel. 0915569811 alebo osobne na obecnom úrade v Šoltýske.