Najnovšie aktuality

Výsledky parlamentných volieb

V sobotu 29. februára 2020 sa v Slovenskej republike konali voľby do Národnej rady SR. Výsledky za SR ako aj obce Šoltýska a Ďubákovo, tak ako ich uverejnil Štatistický úrad, si môžete pozrieť alebo stiahnuť z nasledujúceho pdf súboru. Výsledky volieb do slovenského parlamentu v Šoltýske J. Laššák

Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS

Výbor UPS oznamuje všetkým svojím podielnikom, že dňa 20. októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Šoltýske uskutoční schôdza mimoriadneho valného zhromaždenia podielnikov UPS Šoltýska. Program: Prezentácia 12:30 – 13:00 hod. Otvorenie Voľba pracovných komisii, predsedu zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice Správa mandátovej komisie k uznášania schopnosti zhromaždenia Voľby nových orgánov spoločnosti (členov výboru a dozornej rady) Diskusia …

Oznam o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia UPS Čítajte viac »

Čarovné Vianoce

  21.12.2016 sa občania zúčastnili na čarovných Vianociach v kultúrnom dome, kde nás svojou návštevou  poctil prednosta okresného úradu v Poltári pán Gavalec ml.