Exkurzia obcí Košického kraja.

Exkurzia obcí Košického kraja.

V dňoch 21.-22. 6.2016 sa starosta obce zúčastnil exkurzie v okolitých úspešných obciach pri Košiciach, ktoré organizovala MAS Malohont a Mikroregión Sinec- Kokavsko. Exkurzia bola veľmi prospešná a úspešná. Zoznámil sa s viacerými nápadmi a hneď po príchode sa to spustilo! Jasné, že v rámci finančných a pracovných možností…Neustále sa niečo skrášľuje a obnovuje ako aj prerába. Niektoré fotografie sme uverejnili. Ukázali nám zrekonštruované budovy, múzeum, vodnú elektráreň, archeologický výskum, ihriská a zoznámili sme sa aj s ľuďmi, dôchodcami, ktorí nesedia, ale vyrábajú doma vínko, lekváriky a robia predaj z dvora. Písať by sa dalo veľa…treba vidieť.

Činnosťou starostu a myšlienkou najnovšiou je založiť Klub dôchodcov, aby sa starčkovia stretavali nie len pre kostolíkom a na poliach, ale aby si starobu aj užili výletmi, posedeniami a aktívnou činnosťou pre seba aj obec.

Veľa zdaru starostovi aj im

 

!CIMG2738CIMG2724