Kandidáti do výboru a dozornej rady UPS

V termíne do 15. októbra 2019 do 20.00 hod. ktorý bol vyhlásený na prihlášky pre potenciálnych kandidátov, prejavili záujem pracovať v orgánoch UPS:

Do 5 členného výboru UPS kandidujú: 

Zdenko Brijak, v minulom funkčnom období vykonával funkciu predsedu a štatutára UPS,

Ondrej Sihelský, v minulom funkčnom období vykonával funkciu podpredsedu UPS,

Ján Adamčiak, v minulom funkčnom období bol členom výboru UPS,

Ondrej Laššák, v minulom funkčnom období bol členom výboru UPS,

Oľga Jánošíková, rod. Laššáková, vykonávala na dohodu účtovnícke práce.

 

Do 3 člennej dozornej rady kandidujú:

Dušan Brijak, v minulom funkčnom období bol predsedom dozornej rady UPS.

Ing. Vladimír Švantner, aj v minulom funkčnom období bol členom dozornej rady UPS.

Ján Laššák, aj v minulom funkčnom období bol členom dozornej rady UPS

Voľby sa uskutočnia na Mimoriadnom valnom zhromaždení UPS 20. októbra 2019.