Noví členovia výboru UPS zvolení na MVZ

ZDENKO BRIJAK,

nar. 1976, bytom Šoltýska 55. V minulom funkčnom období vykonával funkciu predsedu a štatutára UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za predsedu UPS na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

OĽGA JÁNOŠÍKOVÁ,

rod. Laššáková, nar. 1952, bytom Zvolen. V minulom funkčnom období vykonávala pre UPS na dohodu účtovnícke práce. Na MVZ 20.10.2019 bola zvolená za člena výboru na nasledujúce 5 ročné funkčné obdobie. Členmi výboru bola zvolená za podpredsedníčku UPS.

ONDREJ SIHELSKÝ,

nar. 1939, bytom Šoltýska č. 17. V minulom funkčnom období vykonával funkciu podpredsedu UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

JÁN ADAMČIAK,

nar. 1958, bytom Šoltýska pod Turčiankou č. 133. V minulom funkčnom období bol členom výboru UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.

ONDREJ LAŠŠÁK,

nar. 1963, bytom Šoltýska č. 5. V minulom funkčnom období bol členom výboru UPS. Na MVZ 20.10.2019 bol opätovne zvolený za člena výboru na ďalšie 5 ročné funkčné obdobie.