Listy vlastníctva

Pre záujemcov, ktorí chcú vedieť či sú podielnikmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS) a aký majú podiel uvádzame na stiahnutie listy vlastníctva na ktorých sa nachádzajú parcely, ktoré sú v spoločnom vlastníctve členov UPS.

LV 251

LV 2473

Listy vlastníctva si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky www.katasterportal.sk

Do konca júla 2013 bude vypracovaný kompletný zoznam členov UPS v zmysle nového zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z. Zoznam bude uverejnený na internetovej stránke obce Šoltýska.