Návšteva vojenského biskupa v šoltýskej farnosti

V nedeľu 6. septembra 2020 navštívil šoltýsku farnosť Mons. František Rábek vojenský biskup. Prišiel navštíviť svojho bývalého podriadeného – nášho pána farára Františka Miháľa. Pri tejto príležitosti celebroval od 10:30 hod. slávnostnú odpústovú svätú omšu v šoltýskom kostole. Vo svojom príhovore k veriacim hovoril o dôležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža, ktoré je patrocíniom nášho kostola.

V priebehu krátkej doby je to už druhá návšteva biskupa v našej farnosti. V nedeľu dňa 2. augusta 2020 navštívil našu farnosť prof. Mons. Stanislav Stolárik, ktorý posvätil rekonštrukciu interiéru farskej budovy z príležitosti 200 ročného jubilea je prvého vysvätenia.