Prezentácia knihy Zaniknuté školy

Pozývame všetkých záujemcov na prezentáciu knihy Zaniknuté školy, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13. septembra 2020 o 12:00 hod v kultúrnom dome v Šoltýske. Súčasťou prezentácie bude autogramiáda.

Dňa 8. septembra 2020 uplynulo 80 rokov od uvedenia do používania a posvätenia novej školy v osade Močiar. Občianske združenie Jasenina Šoltýska vydalo pri tejto príležitosti monografiu Zaniknuté školy v ktorej je opísaná história osídlenia lokality Močiar a dejiny tejto školy od jej založenia až po zánik. Okrem školy v Močiari je v publikácii opísaných ďalších 18 zaniknutých škôl z regiónu severozápadného Malohontu a severného Novohradu. Kniha má formát A5, tvrdú väzbu A8, 336 strán, 53 tabuliek, 7 príloh a mnoho skupinových fotografii žiakov s triednymi učiteľmi. Publikácia obsahuje aj lexikón viac ako 200 stručných životopisov s foto portrétmi učiteľov pôsobiacich na týchto školách. Súčasťou je abecedný register učiteľov na 10 stranách s uvedením škôl na ktorých pôsobili.