Nový predseda DR UPS

Na schôdzi valného zhromaždenia členov Urbárného pozemkového spoločenstva Šoltýska dňa 20. júna 2015 bol do dozornej rady zvolený nový člen Ing. Vladimír Švantner namiesto zosnulého člena a predsedu DR Jána Lukášaka. Členovia DR sa zišli na svojej prvej schôdzi dňa 4. júla 2015 a zvolili spomedzi seba za nového predsedu DR Dušana Brijaka.