Informácie pre členov

Informácia pre členov UPS k bodu 8 programu VZ

            Viacerí občania obce Šoltýska, ale aj mimo obce, ktorí sú vlastníkmi podielov evidovaných v evidencii Katastrálneho úradu Poltár na listoch vlastníctva (LV) spadajúcich do katastrálneho územia obce, sa obracajú na výbor UPS či majú nárok na odmeny plynúce im za prenájom pozemkov v spoločnom vlastníctve. Výbor týmto oznamuje, že v spoločnom vlastníctve UPS sú len tie …

Informácia pre členov UPS k bodu 8 programu VZ Čítajte viac »

Informácia pre členov UPS k bodu 7 programu VZ

      Majiteľka chaty č. 2417 v lokalite Línia požiadala výbor UPS o odkúpenie pozemku pod svojou chatou ako aj pozemok v jej bezprostrednom okolí. K doterajším parcelám 7395/16, 7395/18, 7395/19 a 7395/20 o rozlohe 264 m2 podľa predloženého geometrického plánu žiada o odkúpenie ďalšieho pozemku o rozlohe 520 m2, na novo vytvorených parcelných číslach 7395/4, 7395/31, 7395/32 a …

Informácia pre členov UPS k bodu 7 programu VZ Čítajte viac »

Nový predseda DR UPS

Na schôdzi valného zhromaždenia členov Urbárného pozemkového spoločenstva Šoltýska dňa 20. júna 2015 bol do dozornej rady zvolený nový člen Ing. Vladimír Švantner namiesto zosnulého člena a predsedu DR Jána Lukášaka. Členovia DR sa zišli na svojej prvej schôdzi dňa 4. júla 2015 a zvolili spomedzi seba za nového predsedu DR Dušana Brijaka.

Členovia Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska

Členmi Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska (UPS Šoltýska) sú vlastníci podielov spoločných pozemkov nachádzajúcich sa v evidencii katastra nehnuteľnosti Katastrálneho úradu v Poltári v katastrálnom území Kokava nad Rimavicou na liste vlastníctva č. 2473 a v katastrálnom území Šoltýska na liste vlastníctva č. 251.  Uvedené listy vlastníctva si môžu záujemcovia pozrieť na tejto stránke v kategórii Dokumenty na stiahnutie alebo na internetovej …

Členovia Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska Čítajte viac »

2. zasadnutie výboru UPS

V nedeľu 10. marca 2013 sa na Obecnom úrade v Šoltýske uskutočnilo spoločné zasadnutie nového Výboru a Dozornej rady Urbárneho pozemkového spoločenstva. Na programe jednania bol návrh na uzavretie zmluvy s novým Odborným lesným hospodárom spoločenstva (OLH). Doterajší OLH Ing. Bobro Ján požiadal o zrušenie zmluvy dohodou. Tajomník výboru