Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2013

Február Fašiangové posedenie – Kultúrny dom
Marec Súťaž v hraní mariáša
Máj   Turičné oslavy májových tradícií,

Májová vatra,

Stavanie mája  – Ihrisko

Jún Stolnotenisový turnaj o „Pohár starostu obce” 29.6.2013 o 9:00  hod.
August „Vatra oslobodenia” (termín bude upresnený)
September Oslava posvätenia svätého kríža

Stretnutie rodákov

Prehliadka mladých heligonkárov

Október Mesiac účty k starším
December Silvestrovská zábava na vrchoch