Poďakovanie starostu darcom

Vážení občania, rodáci, chatári!

S radosťou a potešením Vám dávam „na známosť“ že napriek všetkým finančným ťažkostiam máme medzi sebou aj ľudí, kamarátov a priateľov, ktorí vzniknutú situáciu v obci chápu a obci nesmierne pomáhajú morálne aj finančne. Darované sumy sú uvedené od 5.4.2012, môjho nástupu na výkon funkcie starostu obce. Týmto sa im chcem z celého srdca poďakovať!

Poukázané hotovosti:

Ing. Vladimír Vladár                                        2000 eur

PaedDr. Ratislav Anderle                                100 eur

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli Csc                 100 eur

PaedDr. Jana Benková – Marcelliniová       50 eur

Ján Laššák                                                          100 eur

Oľga Jánošíková                                                 100 eur

Emília Bahledová                                               10 eur

 

Pomoc obci pri rekonštrukčných prácach na kultúrnom dome, výstavbe detského ihriska starostlivosť o dôchodcov a pod.:

František Pisoň

Marián Janiš

Ján Lukaššák

Radoslav Lukaššák

Jolana Kretová

Slavomír Červenák

Martin Kret

Anna a Milan Kvakovci

Ing. Patrik Ďuriančík

 

Pomoc obci inými prostriedkami:

KEO – komplexná evidencia obcí – účtovníctvo p. Emília Kálmanová

EKOPORA – Ing. Jana Vígľašská – audítorská firma

Ľubomír Nôta

 

Mgr. Marián Habovčík

starosta