Znižovanie zadĺženosti obce

Dlhy obce z predchádzajúcich rokov z volebného obdobia starostky obce p. Slávky Škvareniakovej

 

Veriteľ                                                                                                Dlh                  Vyplatené    

 

Úver Primabanka  2007                                                          22 000

Úrok mesačne Primabanka                                                     70                      mesačne

Exekútor                                                                                          1402                  1402

Úrad vlády SR      2009                                                               6331,45             5400

Sociálna poisťovňa  penále a dlžné čiastky                        2655,72            2655,72

Všeobecná zdravotná poisťovňa                                            597,80             597,80

Daňový úrad dlh a penále                                                           486,21               486,21

Združenie obcí – komunálny odpad                                        2500                   2500

OÚ Kokava nad Rimavicou                                                            500

MÚ Poltár – komunálny odpad                                                    351,31

Združené PD Poltár – vyhŕňanie snehu                                    310,92               310,92

Mikroregión Sinec – Kokavsko                                                      1330                  849,90

MAS Hrachovo – členské na grandy obcí                                  600                    600

 

Spolu                                                                                                     39104,18          14802,55

 

Zostáva vyplatiť                                                                              24301,63

 

Úver z roku 2007 bol schválený vtedajším obecným zastupiteľstvom. Odvtedy sa mesačne platí úrok cca 65 euro, čo činí zhruba 4 680 euro !!!! Bývalé vedenie týmto ochudobnilo obec a občanov na niekoľko rokov od pridelených finančných prostriedkov.

Z 22 000 euro by už bola splatená vyše polovica úveru.

Takto súčasné vedenie obce spláca a rokuje o úvere, platí iné dlžné sumy a napriek tomu aj buduje obec! Konajú sa spoločenské akcie pri rôznych príležitostiach, rekonštruuje sa kultúrny dom napriek splácaniu podľa finančných možností.

V Šoltýske, 19.08.2013

Mgr. Marián Habovčík

starosta