Prihlásenie k prechodnému pobytu

Potrebné doklady:

– list vlastníctva
– v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
– občiansky preukaz
– rodný list

Vybavuje: xxxxx
Kontakt: xxxxxx
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku