Prihlásenie na trvalý pobyt

Potrebné doklady:

– list vlastníctva na byt alebo prevod vlastníckych práv bytu
– občiansky preukaz
– rodný list – sobášny list
– v prípade rozvodu rozhodnutie o rozvode

Vybavuje: xxxx
Kontakt: xxxxx
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku