Pripravujeme detský tábor LETO 2015

Obecný úrad Šoltýska, IČO 00316440, Primabanka 6049941001/5600

985 07 Šoltýska č. 48, starosta@soltyska.sk, www.soltyska.sk, 047/4295723, 0915569811

 

 

 

 

V Šoltýske, 09.2.2015

 

 

 

                           DETSKÝ LETNÝ TÁBOR

 

 

 

Organizátor: Obecný úrad Šoltýska

                     Vedúci tábora: Mgr. Monika Lukašáková

                     Zdravotník:             Katarína Červenáková

 

Termín konania: 05.-10.7.2015

 

Miesto konania: Dolná Strehová, Ubytovanie v súkromí

 

Poplatok na dieťa: 65 eur / ubytovanie, strava 6x denne, pitný režim, vstup na kúpalisko, kresliace potreby, odmeny a iné potreby, výlet Modry Kameň múzeum Vyúčtovanie po ukončení rodičom k dispozícii v deň ukončenia a na webstránke obce Šoltýska.

 

Info: OÚ Šoltýska emailom, telefonicky 047/4295723

 

Prihláška: OÚ Šoltýska do 26.6.2014, k stiahnutiu na webstranke obce

 

Nástup: Maximálny počet detí: 20

Dolná Strehová, 05.07.2015 od 15hod do 18 hod.

Deti, ktoré nebudú mať odvoz, na požiadanie zabezpečí organizátor za úhradu

Úhradu, poplatok zaslať organizátorovi najpozdejšie do 26.6.2015.

 

Predpokladané ukončenie DLT: 10.7.2015 od 12 do 18 hod.

 

Účasť: Deti od 7 rokov, samostatnosť, dobrý zdravotný stav, potvrdenie o bezinfekčnosti nutné max 3 dni staré

 

 

 

Mgr. Marián Habovčík

starosta

DLT oznam