Súťaž vo varení tradičných jedál

V sobotu 11. októbra  2014 sa v Kokave nad Rimavicou varili tradičné jedlá v rámci podujatia Regionálny gurmánsky deň.  Do súťaže sa prihlásilo 11 družstiev. Každé družstvo varilo niečo iné tradičné a typické pre náš región. Počasie nám prialo, už od rána svietilo slniečko, ktoré dodávalo chuť do varenia súťažným družstvám a prilákalo návštevníkov, aby sa prišli pozrieť pred kultúrny dom a ochutnali výborné jedlá, ktoré navarili jednotlivé súťažné družstvá.  Počas celého dňa spríjemňovala podujatie Ľudová hudba FS Kokavan, Dychová hudba Kokavčanka a heligonkári. Návštevníci si mohli s nimi zaspievať a niektorí si aj pred pódiom zatancovali.  Porota mala ťažkú prácu, aby vyhodnotila tri družstvá,  pretože všetky jedlá výborne chutili. 1. miesto získalo družstvo Pre Hradište z obce Hradište s ich typickou Fugasovou kapustnicou, 2. miesto získali Kotoškári  z Kokavy nad Rimavicou  s Kotoškárskym menu: strapkáč, krompľaníky a chrapne s kávou Melta,  3. miestoKokavskí hokejisti s haluškami s bryndzou a kapustou.

Milada Kochanová, manažér MR Sinec – Kokavsko