Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie

Dňa 15. novembra 2014 sa v Slovenskej republike konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 20:00 hod. čo je zmena oproti minulosti keď sa voľby konali do 22:00 hod.  Pri príchode do volebnej miestnosti občan preukáže svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Následne dostane od členov volebnej komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu obce môže spomedzi kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vybrať jedného kandidáta zakrúžkovaním jeho poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje toľko kandidátov koľko je dovolené zakrúžkovať. Počet je uvedený na hlasovacom lístku. Obidva hlasovacie lístky vloží do obálky a obálku vloži do volebnej schránky

Oznámenie

Vážení občania od dnes od 7:00 funguje non-stop linka tel. 047 / 429 57 23 pre občanov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti ale majú záujem voliť v sobotu 15.11.2014. K nahláseným občanom prídu členovia volebnej komisie s prenosnou volebnou schránkou.