Týždenný pobyt v detskom letnom tábore

Obecný úrad Šoltýska ponúka rodinám možnosť umiestniť svoje dieťa do prázdninového letného tábora v Dolnej Strehovej. Podrobnosti o organizácii podujatia si môžete stiahnuť v nasledovnom PDF súbore:

DLT oznam

Prihláška do detského letného tábora je na stiahnutie v PDF súbore:

DLT