Valné zhromaždenie UPS 2019

Valné zhromaždenie Urbárneho pozemkového spoločenstva sa bude konať v nedeľu dňa 30. júna 2019. Program stretnutia si môžete stiahnuť na priloženom súbore pdf.

Oznam o konaní VZ 2019

Volebné obdobie funkcionárov Urbárneho pozemkového spoločenstva Šoltýska končí 30. júna 2019. Výzva pre záujemcov kandidovať do orgánov UPS je na priloženom súbore pdf.

Výzva k VZ 2019

 

Prehľad o hospodárskom výsledku UPS: HV UPS Šoltýska-2018

Výbor UPS 27. mája 2019